Energy Camp vil gi deg økt kunnskap om energi; hvor den kommer fra og hvordan den brukes, hvor mye olje, gass og kull vi fortsatt har å ta av, fordeler og risikoer ved kjernekraft, vannkraft og annen fornybar energi. Du vil lære om livsløpsanalyser og hva ulike energikilder og energibærere koster. Gjennom dette vil du bli bedre kvalifisert til å vurdere hvordan vi skal løse framtidas energiutfordringer, og kunne stille kritiske spørsmål til påstander framsatt i media eller av andre.

Vi håper også at Energy Camp vil gi deg inspirasjon til å lære mer om realfag, naturfag, klima og miljø. Norge trenger kloke hoder til å finne gode løsninger for framtida! Kanskje nettopp du er en av de som skal arbeide med det?

Sist men ikke minst: Energy Camp vil gi deg som deltar en opplevelse du sent vil glemme. Du vil lære mye om energi og miljø, du får praktisere engelsk – og får tilbringe en uke på internat sammen med andre ungdommer på din alder – fra Norge, Sverige og Canada!

PISA
PISA-undersøkelsene ser på hvilke kunnskaper 15-åringer fra en rekke land har om lesing, skriving, matematikk og naturfag. Mens Norge scorer nokså middels i disse undersøkelsene, er provinsen Alberta i Canada blant de aller beste i verden. Spesielt gjelder dette i naturfag. Derfor henter vi erfarne lærere fra The Department of Secondary Education ved University of Alberta til å undervise på Energy Camp.

Også for lærerne
I år arrangerer vi også et lærerkurs i forbindelse med Energy Camp. Lærere i ungdomsskole og videregående skole kan delta. Målsettingen er å få kjennskap til og kunnskap om undervisningsmetoder brukt i Alberta, og at man skal få tilgang til praktiske verktøy som vil gjøre undervisningen mer inspirerende. Se eget menypunkt om lærerkurs.

Energy Camp – De beste sommerminnene skaper vi sammen.


Linker